Umsókn um aðild

Í 8. grein laga Vísindafélags Íslendinga er fjallað um inntöku nýrra reglulegra félaga. Greinin er svohljóðandi:

„Umsókn um aðild að félaginu skal berast forseta félagsins ásamt feril- og ritaskrá á þar til gerðu umsóknareyðublaði. Stjórn félagsins metur vísindalega hæfni umsækjenda á grundvelli menntunar og vísindastarfa. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi sýnt fram á sjálfstæðar rannsóknir og birtingu þeirra í viðurkenndum og ritrýndum vísindaritum (bókum eða tímaritum). Stjórnin hefur heimild til að skipa þriggja manna valnefnd sér til aðstoðar ef þurfa þykir. Einfaldur meirihluti stjórnarmanna þarf að vera samþykkur inntöku nýrra félagsmanna.“

Umsóknareyðublað er aðgengilegt hér.